İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Erasmus + KA130 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Kampüs

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve YEŞİL KAMPÜS ERASMUS+ KONSORSİYUMU


2020-1-TR01-KA103-081294 numaralı 24 ay sürecek  Erasmus+ Konsorsiyum Projesi, Selçuk Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, 5 ortaklı bir konsorsiyum projesidir. Proje çerçevesinde ortak kurumlardan öğrenciler öğrenim ve staj, personeller ise ders verme ve eğitim alma programı ile hareketlilik gerçekleştireceklerdir.


Konsorsiyum Ortakları;


Selçuk Üniversitesi (Konsorsiyum Koordinatörü),
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Karatay Üniversitesi,
Sürdürülebilir Çevre Derneği


Konsorsiyum projesi kapsamında proje ortağı kurumlardan Avrupa'nın farklı ülkelerine özellikle çevrenin korunması, çevreye duyarlı/uyumlu politikalar üretilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir.


Proje uzun vadede; yeşil kampüs oluşturularak elde edilen çıktıların ve iyi uygulama örneklerinin  müfredata ve  uygulamalarına aktarımının sağlanması  ve iyi bir konsorsiyum uygulama örneği olarak diğer kurumlar ile deneyimlerin paylaşılması, daha fazla konsorsiyum kurulması konusunda destek olma ve işbirliği  kültürünü Avrupa boyutunda desteklemeyi hedeflenmektedir.


Projeden elde edile çıktıların paylaşılması ve projenin yaygınlaştırılması üzerine tüm paydaşların katıldığı çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştayda konsorsiyum hakkında yüzyüze bilgilendirme sunumları yapılacak. Çalıştaylardan elde edilen bilgiler web sitesinde, sosyal medya hesaplarında, yerel-ulusal medyada duyurulacaktır. İyi uygulama örneği olarak erasmus days etkinliklerinde projenin kapsamına yer verilecektir. Yerel ve bölgesel düzeyde projeden haberdar olunmasını sağlamak için dijital yayınlar, yerel medya kanalları kullanılacaktır.


KONSORSİYUM ORTAKLARI

 

                 

Menüyü Kapat