İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Erasmus+ KA130 Doğa için Erasmus Konsorsiyumu

DOĞA İÇİN ERASMUS+ KONSORSİYUMU


2020-1-TR01-KA103-081478 numaralı 24 ay sürecek Doğa için Erasmus+ Konsorsiyum Projesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, “Doğa” teması altında birleşen 5 ortaklı bir konsorsiyum projesidir. Proje çerçevesinde ortak kurumlardan öğrenciler öğrenim ve staj, personeller ise ders verme ve eğitim alma programı ile hareketlilik gerçekleştireceklerdir.


Konsorsiyum Ortakları;


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Konsorsiyum Koordinatörü)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi,
Çiğli Belediyesi,
Doğa Koruma ve Mili Parklar 6. Bölge Müdürlüğü 


Doğa için Erasmus+ Konsorsiyumu ile öncelikle “Doğa Koruma” ve “Yeşil Büyüme” temaları kapsamında, bölümlerinde teorik dersler alabilen öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini, “katılımcı kuruluşlar” başlığı altında konsorsiyuma sunacakları katkıdan ayrıntılarıyla bahsedilen proje ortaklarımız Çiğli Belediyesi ve Doğa Koruma ve Mili Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün gönüllü danışmanlıklarıyla güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun yanında, konsorsiyumun sağlayacağı fırsatlar sayesinde faydalanıcılarımız hem Türkiye’deki ortak kurumlarımızın etkinlikleri hem de Avrupa’da edinecekleri staj tecrübeleri ile Kuzey-Güney Avrupa arasındaki coğrafi ve yönetim anlayışı farklılıklarını tespit edebilecek duruma geleceklerdir. Bu fırsatlardan yararlanacak konsorsiyum ortağı üniversite öğrencilerinin doğa koruma bilicini kazanmaları, kariyerleri boyunca çalıştıkları kurumlarda yeşil ekonomiye geçiş süreci konusunda toplumsal bilincin yayılmasına katkı sunacakları öngörülmektedir. 


Kısaca, bu proje, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde, gençlerin iş piyasasına dahil edilmesi, döngüsel ekonomi eylem planına daha hızlı uyum sağlayabilmiş Avrupa kurumlarında tecrübe kazanması hedefiyle öğrenci staj hareketliliklerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Ancak, bu hedeflere ulaşılmasında, toplumsal bilinç ve mevzuatların uygulanması gerekli ise de, bilimsel çalışmalarla desteklenmeksizin bu uygulamalar yetersiz kalacaktır. Farklı coğrafyalardan farklı bilgi ve altyapıya sahip bilim insanlarının birlikte yapacakları ortak çalışmaların gerek AB, gerekse ülkemizin var olan değerlerine değer katacağı öngörülebilir. Bu ortak çalışmalara ortam hazırlamak, Doğa için Erasmus+ Konsorsiyum girişiminin temel hedefleri arasındadır. Bu nedenle, “Doğa Koruma” ve “Yeşil Büyüme” temasıyla, bu konsorsiyum, Avrupa Birliği'nin çevre ve iklim politikalarının bir koşulu olan sürdürülebilir büyüme ve temiz ekonomiye geçiş çerçevesinde bilimsel çalışmaları ve farkındalığı artırmak amacıyla personel hareketlilikleri gerçekleştirmeyi arzulamaktadır.

 

KONSORSİYUM ORTAKLARI
 

   

Menüyü Kapat