İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Vizyon & Misyonumuz

Misyonumuz; 

Birimimizin misyonu;

  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin uluslararasılaşma politikalarının takibinin yapılması ve etkin bir şekilde sürdürülmesi, 
  • Öğrencilerin; uluslararası öğrenim ve staj, personelin ise mesleki tecrübe kazanmalarının sağlanması,
  • Uluslararası projeler ve bilimsel çalışmalar ile üniversitenin uluslararası etkileşiminin arttırılması,
  • Yurtdışından gelen öğrenci ve personel sayısının arttırılarak kültürel çeşitliliğin sağlanması,

 

Vizyonumuz; 

Birimimizin vizyonu; İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin; gerek uluslararası bilimsel araştırmalar, gerekse uluslararası öğrenci sayısı bakımından  niteliksel ve niceliksel olarak saygın ve ekol bir üniversite olmasını sağlamak.

 

Temel Değerler;

Birimimiz aşağıda belirtilen temel ilkeleri esas alarak özeverili çalışmalar yapmaktadır;

Yereli gözeten,
Evrensel düşünen,
Evrensel değerlere saygı,
Uluslararası tanınırlılık,
Yüksek kalitede eğitim,
Yenilikçilik,
Geleceğe odaklanma,
Öğrenci merkezli,
Katılımcı,
Yönetişim,
Paydaşlarla işbirliği,

 

 

 

Menüyü Kapat