İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Akademik Personellerine Yönelik Erasmus KA210 - KA220 Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü öğretim elemanı Öğr. Gör. Koray ÇELİK tarafından; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi'nden AB destekli projelere ilgi duyan personellere yönelik Erasmus KA210 ve KA220 İşbirliği Ortaklığı Proje Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 
 


Düzenlenen toplantıda öncelikle Erasmus KA210 - KA220 projelerinin içerik değerlendirilmesi hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. Bununla birlikte; projelerin muhasebeleştirilmesi, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması gibi farklı süreçleri hakkında da bilgi paylaşıldı. Proje hazırlamayı planlayan öğretim elemanlarına yönelik teknik destek verebileceğini aktraran ÇELİK, proje fikri olan akademisyenlerin hazırlık sürecine girmeleri gerektiğini belirtti. 
 

 

ÇELİK, düzenlenen toplantıda; Erasmus KA210 ve KA220 projelerine ek olarak KA130 Konsorsiyum Projeleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Halihazırda 4 farklı konsorsiyum projesinin hazırlandığını. 2023 yılında diğer fakülte ve bölümler için de yeni konsorsiyum proje tekliflerinin hazırlanabileceğini aktardı. Bu sebeple, aklında yenilikçi proje fikri olan öğretim elemanlarının gerekli hazırlıklara başlamaları gerektiğini vurgulandı.

Yapılacak projeler sayesinde aşağıda belirtilen gelişmelerin sağlanması hedeflenmektedir;

  • İKÇÜ'nün Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasının artırılması, 
  • İKÇÜ'nün uluslararasılaşma stratejilerine pozitif katkıda bulunulması,
  • Proje bazlı çalışmaların artırılması
  • Yapılacak yenilikçi projeler ile hem topluma hemde ulusal politikalara katkıda bulunulması 
Menüyü Kapat