İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2022 Proje Yılı Erasmus+ KA131 Projesi Staj Hareketliliği Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 

Değerli Öğrencilerimiz;

 

2022 Proje Yılı Erasmus+ KA131 Projesi Staj Hareketliliği Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ulusal Ajans tarafından 2022 Proje dönemi için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilen tüm öğrenciler aday hibeli statüsündedir.

 

2022 yaz döneminde Ulusal Ajans’ın üniversitemize hibe tahsisi yapmasından sonra hibeli öğrenciler kesinleşecektir.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

1- Staj Hareketliliği başvuruları değerlendirme aşamasında öğrenci Genel Not Ortalamaları YÖK 100’lük sistemine göre dönüştürülmüştür.

 

2- Toplam Puan, öğrencinin Genel Not Ortalamasının %50’si, Yabancı Dil Sınav Notunun %50’si alınarak hesaplanmıştır ve varsa özel durumu olan öğrencilere +,- puan uygulaması yapılmıştır.

 

3- Başvuru aşamasında gerekli belgeleri yüklemeyen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılmıştır.

 

4- Daha önce Erasmus Programından faydalanmış öğrencilerin toplam puanına -10 puan uygulanmıştır.

 

5- Her fakülteden en yüksek puan alan aday “ASIL” olarak seçilmiştir. Her fakülteden 1 ASIL, 2 YEDEK öğrenci seçimi yapılmıştır.

 

6- Talep etmeleri durumunda sadece YEDEK olarak kazanan öğrenciler hibesiz olarak staj hareketliliğine katılabilecektir.

 

7- Erasmus hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz Feragat Dilekçesi doldurarak dilekçelerini erasmus@ikcu.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.

 

8- Feragat için belirlenen tarihlerden sonra mücbir sebep olmadan hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus başvurusunda toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

 

9- Erasmus Staj Hareketliliğine ASIL olarak katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz için Staj Kabul Mektubu son teslim tarihi 1 Ekim 2022 saat 17.00’dir.

 

10- Staj kabul mektubu erasmus@ikcu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. 

 

11- Mail konu başlığına Erasmus Staj Kabul Mektubu- Ad Soyad yazılmalıdır.

 

12- Staj kabul mektubu PDF formatında, staj yapılacak kurumun antetli kağıdında imzalı ve mühürlü olarak gönderilmelidir.

 Staj kabul mektubu örneği için tıklayınız.

 

13- Staj Kabul Mektubunda olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci Ad-Soyad
  • Staj Başlangıç-Bitiş Tarihleri
  • Öğrencinin Çalışacağı Birim ve Görevi
  • Karşı Kurum İletişim Bilgileri 

 

14- 1 Ekim 2022 tarihine kadar Staj Kabul Mektubunu teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır ve sıra yedek adaylara geçecektir.

 

15- Yedek adaylara sıra geçmesi durumunda yedek adaylara kabul mektubu sunmaları için ayrıca süre tanınacaktır.

 

16- Oryantasyon Toplantısı 14 Haziran Salı saat 10.30’da Erasmus Koordinatörlüğü’nde yapılacaktır.

 

Bilginize sunarız.

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

 

Menüyü Kapat