İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin organize ettiği Dekan-Öğrenci Buluşması Toplantısında, Dekan ve Dekan Yrd öğretim üyeleri tarafından öğrencilere Fakülte ve bölümlerde yürütülmekte olan akademik ve idari işler hakkında soru cevap şeklinde ilerleyen bir Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erasmus Kurum Koordinatörlüğü öğretim elemanları; Öğr. Gör. Koray ÇELİK ve Öğr. Gör. Cennet KUMAN KISSABOYLU tarafından, Erasmus Öğrenim ve Staj Programının genel tanıtımı, hedefleri ve kazanımları hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği sunumun sonunda ÇELİK ve KISSABOYLU tarafından öğrencilerin soruları yanıtlandı.
 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat